Firma PPHU POWŁOKA s.c. T.Kurach, P.Woźniak, K.Posytek,

 

w ramach programu operacyjnego  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  „Inteligentny Rozwój”, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony  na innowacje dla MŚP, realizuje    projekt: „ Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych, wielkoformatowych płyt trudnościeralnych do zastosowania  w przemysłowych urządzeniach i ciągach technologicznych”.

Projekt realizowany jest wspólnie z Zakładem Ceramiki i Kompozytów,  Oddział Ceramik i Betonów w Warszawie,  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (www.icimb.pl ).

 

Cel projektu

 

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych wielkoformatowych płyt, do zastosowania w przemysłowych urządzeniach i ciągach technologicznych. Zastosowanie tych płyt pozwoli na usprawnienie metod zabezpieczania urządzeń przemysłowych takich jak: młyny, separatory, ciągi do przesyłania pneumatycznego i hydraulicznego surowców mineralnych i ich zawiesin przed nadmiernym ścieraniem i erozją. Dotychczas stosowane metody polegały na wykładaniu lub wklejaniu dużej ilości względnie małych kształtek korundowych na powierzchniach eksploatacyjnych urządzeń. Jest to związane z dużą pracochłonnością, kosztami montażu i napraw tak wykonanej powłoki ochronnej. Koszty wykonania powłok ochronnych, wzrastają proporcjonalnie do skali zastosowań i erozyjnych właściwości rozdrabianego bądź przesyłanego medium.

Zmiana w sposobie zabezpieczania urządzeń przed nadmiernym zużyciem eksploatacyjnym, będzie możliwa po uruchomieniu produkcji wielkoformatowych płyt korundowych.

 

Planowane efekty

 

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana technologia wytwarzania wyrobu, w postaci zaawansowanych, drobnoziarnistych, spiekanych materiałów ceramicznych. Zastosowanie tego wyrobu w urządzeniach przemysłowych takich jak: młyny, separatory, ciągi do przesyłania pneumatycznego i hydraulicznego surowców mineralnych i ich zawiesin, usprawni znacząco metody zabezpieczania tych urządzeń przed nadmiernym ścieraniem i erozją. Szczególne właściwości fizykochemiczne trudnościeralnych płyt korundowych stanowią podstawę do ich zastosowania w planowaniu konstrukcji i eksploatacji urządzeń narażonych na przyspieszone zużycie eksploatacyjne. Dotyczy to w szczególności takich gałęzi przemysłu jak: przemysł cementowy, przemysł hutniczy, przemysł wapienniczy, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny (elektrociepłownie) i wiele innych gałęzi przemysłu.

 

Wartość projektu: 319 308,00 zł

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Funduszy EuropejskichInteligentny Rozwój

 

w kwocie 220 660,00 zł.